تفاوت irradiance و irradiation

تفاوت irradiance و irradiation

فهم دقیق مفاهیم فنی، یکی از اساسی‌ترین پایه هر رشته و فعالیت مهندسی می‌باشد و از آنجا که سیستم‌های فتوولتاییک تا حدودی نو می‌باشند لذا باید زمان کافی بگذرد تا دانش عمیقی در ارتباط با آن شکل گیرد. یکی از این مفاهیم irradiance و irradiation می‌باشد که به زعم برخی از همکاران و مهندسی یکسان می‌باشند این در حالی است که این دو مورد متفاوت هستند.

irradiance از جنس توان بوده و با واحد وات بر متر مربع بیان می‌گردد و آن چیزی که در شرایط STC مورد استفاده قرار می‌گیرد همین توان است.

irradiation از جنس انرژی بوده و با واحد کیلووات‌ساعت بر متر مربع در روز و یا در سال بیان می‌گردد.

1 Comment


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *