حداکثر مجاز هارمونیک در سیستم‌های فتوولتاییک

حداکثر مجاز هارمونیک در سیستم‌های فتوولتاییک

یکی از مهم ترین معیارهای کیفیت توان، میزان هارمونیک موجود در ولتاژ می‌باشد. اما منظور از هارمونیک چیست؟ همانطور که می‌دانید شکل موج برق متناوب مورد استفاده به صورت سینوسی بوده و در حالت ایده‌آل یک موج سینوسی کامل و با فرکانس 50 هرتز است؛ این در حالی است که در عمل چنین موردی ممکن نبوده و شکل موج ولتاژ یا جریان، سینوسی خالص نیست. لذا چنانچه این شکل موج توسط سری فوریه تجزیه شود شاهد حضور هارمونیک‌هایی به جز هارمونیک اصلی نظیر هارمونیک سوم (150 هرتز) خواهیم بود. وجود هارمونیک‌ها در شبکه، پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد که از حوصله این بحث خارج است.

در خصوص نیروگاه‌های فتوولتاییک این موضوع  اهمیتی مضاعفی دارد چراکه اینورترهای خورشیدی مورد استفاده از ادوات الکترونیک قدرت ساخته شده و شکل موج خروجی آن‌ها نیز به هیچ وجه یک شکل سینوسی خالص نبوده و با هارمونیک‌هایی همراه است و چنانچه محصولات منصوبه واجد استانداردهای لازم نباشند میزان هارمونیک زیادی را به شبکه تحمیل می‌نمایند. از همین روی میزان THD یا همان اعوجاج هارمونیکی نیروگاه‌های فتوولتاییک نباید بیش از مقدار خاصی باشد. بر طبق استاندارد ISIRI 11859 مقدار THD نباز از 5% تجاوز نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *