ضریب توان سیستم های فتوولتاییک

ضریب توان سیستم های فتوولتاییک

ضریب توان همواره یکی از پارامترهای مهم در شبکه برق بوده و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع تمام سعی خود را می‌نمایند تا ضریب توان به یک نزدیک گردد و حتی برای مصارف دیماندی که ضریب توان آن‌ها کمتر از 0.9 باشد جریمه‌هایی نیز در نظر گرفته‌اند. در مورد سیستم‌های فتوولتاییک نیز باید به موارد ذیل در این زمینه دقت نمود:

  • زمانی که توان خروجی اینورتر بزرگتر از 50 درصد توان نامی آن باشد، باید ضریب توان به صورت پسفاز و بزرگتر از 0.9 باشد.
  • سیستم‌ها یا مزارعی که برای جبران توان راکتیو، طراحی و راه‌اندازی شده‌اند می‌توانند با مجوز شرکت‌های برق منطقه‌ای و یا توزیع، خارج از محدوده فوق کار کنند.

شایان ذکر است از آنجا که عمده مزارع احداثی، قصد فروش انرژی الکتریکی به شبکه را دارند لذا سعی بر آن دارند که همواره در ضریب توان 1 قرار گیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *