منظور از تلفات عدم تطابق (Mismatch) در سیستم‌های فتوولتاییک چیست؟

منظور از تلفات عدم تطابق (Mismatch) در سیستم‌های فتوولتاییک چیست؟

پنل‌ها یا ماژول‌های خورشیدی از سلول‌های خورشیدی تشکیل می‌شوند که این امر برای دستیابی به ولتاژ و توان بالاتر می‌باشد. هر کدام از سلول‌ها دارای منحنی جریان- ولتاژ خاص خود می‌باشند که این امر باعث ایجاد تفاوت‌هایی بین سلول‌ها می‌گردد. همین موضوع باعث می‌شود که برخی از سلول‌ها نتوانند توان نامی خود را تحویل دهند. این امر در پنل‌ها نیز رخ می‌دهد و پنل‌های در ظاهر یکسان حتی یک کمپانی به عنوان مثال پنل‌های 250 کمپانی سان تک نیز با هم متفاوت بوده و دارای منحنی جریان- ولتاژ متفاوتی هستند که باعث خواهد شد برخی پنل‌ها کمتر از توان نامی خود را تولید نمایند. این کاهش توان تحت عنوان تلفات عدم تطابق (Mismatch) شناخته می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *