مفهوم Albedo در سیستم‌های فتوولتاییک

مفهوم Albedo در سیستم‌های فتوولتاییک

انرژی خورشیدی به طرق مختلف به پنل­های خورشیدی رسیده و سرانجام تبدیل به انرژی الکتریکی می­شود. انرژی رسیده به سطح پنل می­تواند دارای سه مولفه ذیل باشد:

  1. مستقیم
  2. دیفیوزشده
  3. انعکاسی

مفهوم Albedo در مورد آخرین مورد یعنی انعکاسی مطرح می‌شود. مولفه انعکاسی حاصل انعکاس انرژی خورشیدی توسط سایر اجسام در نزدیکی پنل خورشیدی است. هر یک از این اجسام مقداری از انرژی خورشیدی را جذب و مقداری را انعکاس می­دهند. مقدار انعکاس یافته توسط ضریبب Albedo این اجسام  تعیین می‌شود. جدول زیر مقادیر این ضریب را برای برخی اجسام نشان می‌دهد.

قطعا هرچقدر مقدار این پارامتر بیشتر باشد مقدار زیادی از تابشی که به سطوح نزدیک پنل‌ها می‌رسد منعکس شده و به سمت پنل و سایر اجسام نزدیک روانه می‌شود. همانطور که انتظار نیز می‌رود بیشترین مقدار Albedoبرای سطوح فوق مختص برف تازه بوده و برابر با 0.75 است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *