نحوه تعیین سایز بانک باتری در سیستم‌های Off- Grid

نحوه تعیین سایز بانک باتری در سیستم‌های Off- Grid

باتری‌ها جزء مهم‌ترین ادوات سیستم‌های off grid هستند و در صورت عدم طراحی و یا بهره‌برداری صحیح، عملکرد مطلوب را نخواهند داشت در نتیجه تعویض آن‌ها می‌توان هزینه بالایی را بر کاربر تحمیل نماید. مهم‌ترین عامل در سایزینگ باتری، تخمین درست انرژی مصرفی است. علاوه بر انرژی مصرفی موارد زیر باید در سایزینگ باتری لحاظ گردد:

  • DoD: مقدار DoD تاثیر بسزایی بر روی چرخه عمر باتری دارد و هرچقدر که زیاد و عمیق باشد، تعداد چرخه عمر باتری کاهش می‌یابد که در مقاله” DoD چیست؟” مورد بررسی قرار رگفت.
  • تاثیر دما: باتری‌ها همانند سایر تجهیزات برای دمای 25 دجه سلسیوس طراحی می‌شوند، حال چنانچه دما کاهش یاد ظرفیت در دسترس باتری نیز کاهش می‎یابد و برای خنثی کردن این اثر، باید ضریب دمایی را بر اساس دمای بهره‌برداری وارد محاسبات نمود. این ضرایب باید توسط سازنده ارایه گردد؛ در غیر اینصورت برای باتری‌های اسیدی می‌توانید به استانداردIEEE 485 مراجعه نمایید.
  • بازده باتری: پرواضح است که بازده باتری 100 درصد نبوده و باید در محاسبات لحاظ شود.
  • ضریب پیری: طی مرور زمان، باتری دچار پیری می‌گردد و از همان بدو طراحی باید این فاکتور نیز وارد محاسبات گردد.
  • روزهای ابری: تعداد روزهای ابری از آن جهت حایز اهمیت است که تولید انرژی به واسطه کاهش تابش، کم خواهد و لذا این موضوع نیز باید مد نظر قرار گیرد. شایان ذکر است که می‌توان مصالحه‌ای بین DoD و تعداد روزهای ابری در نظر گرفت که در مقالات آتی به این موضوع خواهیم پرداخت.

در نهایت رابطه مورد استفاده برای تعیین ظرفیت باتری به صورت ذیل خواهد بود.

C=\frac{E\times K_a{\times K_t{}}}{V\times K_d{\times K_e{}}}\times Reserve Days

در رابطه فوق K_{{a}} ضریب پیری، K_{{t}} ضریب دمایی، K_{{d}} همان DoD و K_{{e}} بازده است. Reserve Days نیز تعداد روزهای ابری است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *