دسته: On- Grid

آنالیز اتصال زمین در سیستم‌های فتوولتاییک

آنالیز اتصال زمین در سیستم‌های فتوولتاییک

  اتصال زمین در زمره شایعترین خطاهای موجود در سیستم‌های الکتریکی بوده و نیروگاه‌های فتوولتاییک نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در شکل زیر عملکرد عادی سیستم نشان داده می‌شود. همانطور که در شکل فوق دیده می‌شود در حالت عادی جریان Ig صفر است و جریان قطب مثبت و منفی […]

بزرگترین نیروگاه‌های فتوولتاییک دنیا

بزرگترین نیروگاه‌های فتوولتاییک دنیا

استفاده از نیروگاه‌های فتوولتاییک در سالیان اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده است و روزبروز شاهدات اتفاقاتی شگرف در این زمینه هستیم. در ادامه به معرفی 5 نیروگاه فتوولتاییک بزرگ دنیا پرداخته شده است. 5- نیروگاهKamuthi Solar Power Project – 648MW  در شبه قاره هند این نیروگاه فضایی در حدود […]

تعیین زاویه نصب (Tilt Angle)

تعیین زاویه نصب (Tilt Angle)

یکی از موارد مهمی که به هنگام طراحی سیستم‌های فتوولتاییک باید در نظر گرفت تعیین درست زاویه نصب یا همان Tilt Angle است. اما این مساله بدین دلیل حیاتی است که صرفا مولفه‌ای از تابش تولید توان خواهد کرد که بر سطح پنل عمود باشد. عمود بودن یا نبودن اشعه‌های […]

انواع اینورترها در سیستم On- Grid

انواع اینورترها در سیستم On- Grid

در حالت کلی دسته‌بندی‌های مختلفی برای این اینورترها وجود دارد که یکی از این دسته‌بندی‌ها به صورت زیر است: Micro inverters String inverters Central inverters اولین نوع بدین صورت است که از اینورترهای با ظرفیت کوچک استفاده می‌شود به عنوان مثال سیستمی را در نظر بگیرید که در آن از […]

طرح اتصال نیروگاه‌های فتوولتاییک به شبکه

طرح اتصال نیروگاه‌های فتوولتاییک به شبکه

جهت اتصال نیروگاه‌های فتوولتاییک On- Grid به شبکه باید مطالعات و شبیه‌سازی‌هایی انجام گیرد. این مطالعات باید شامل موارد ذیل باشد: مدل‌سازی نیروگاه: این مدلسازی عمدتا در نرم‌افزارDigsilent و یا ETAP انجام می‌گیرد. انجام مطالعات پخش بار (قبل و بعد از اتصال نیروگاه به شبکه) مطالعات پایداری سیستم در شرایط […]

بازگشت سرمایه سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه

بازگشت سرمایه سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه

یکی از مواردی که بسیار مورد سوال قرار می‌گیرد، بازگشت سرمایه سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه است، هرچند به هیچ وجه نمی­توان یک نسخه کلی برای تمامی پروژه‌ها پیچید ولیکن جداول ذیل دیدی کلی را به مشتریان ارایه می‌دهد. توان نامی (kW) فضای لازم (مترمربع) متوسط تولید سالیانه (کیلووات‌ساعت) قیمت […]