دسته: PVSyst

آموزش Pvsyst- جلسه هفتم

آموزش Pvsyst- جلسه هفتم

اموزش PVSyst جلسه هشتم در ادامه سلسله جلسات آموزشی نرم‌افزار PVSyst به سراغ طراحی سیستم off grid یا stand alone می‌رویم که همانند سیستم متصل به شبکه ابتدا با Preliminary Design شروع می‌کنیم.  بدین منظور پس از بالا آمدن نرم‌افزار بر روی Preliminary Design کلیک کنید. در پنجره بازشده بر […]

آموزش Pvsyst- جلسه ششم

آموزش Pvsyst- جلسه ششم

پس از تعیین سیستم نوبت به گرفتن گزارش و خروجی است. برای این کار بر روی Results کلیک کنید. پنجره‌ای به صورت زیر ملاحظه می‌شود. در مورد 1 مقدار تابش بر روی سطح افق و سطح پنل آمده است. همانطور که ملاحظه می‌شود مقدار تابش بر روی پنل با توجه […]

آموزش نرم‌افزار PVSyst- جلسه پنجم

آموزش نرم‌افزار PVSyst- جلسه پنجم

پس از مشخص  نمودن زاویه نصب و مشخصات آرایه‌ها، بر روی Next کلیک کنید. در پنجره بازشده چهار زیرپنجره Module Type، Technology، Mounting disposition و Ventilation property وجود دارد. در Module Type استاندارد را انتخاب نمایید ولیکن بدانید که که با انتخاب گزینه دوم یعنی translucide custom باید Filling Ratio را […]

آموزش نرم‌افزار PVSyst- جلسه چهارم

آموزش نرم‌افزار PVSyst- جلسه چهارم

در ادامه سلسله جلسات آموزشی نرم‌افزار PVSyst و پس از بیان مفهوم و کارکرد Horizon به سراغ سیستم می‌رویم. با کلیک بر روی System با پنجره زیر مواجه می‌شوید. در پنجره فوق با دو قسمت روبرو هستیم: Array specification Collector plane orientation در قسمت Array specification معیار طراحی را مشخص […]

آموزش PVsyst- جلسه سوم

آموزش PVsyst- جلسه سوم

  پس از مشخص نمودن مکان نصب گزینه‌های Horizon و System فعال می‌گردند. با کلیک بر روی Horizon با Sun Path و به صورت زیر روبرو می‌شوید. این گزینه به منطور بررسی Far Shading مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این منظور باید مراحل زیر انجام شود: با استفاده از Clinometer […]

آموزش نرم‌افزار Pvsyst- جلسه دوم

آموزش نرم‌افزار Pvsyst- جلسه دوم

در جلسه اول مقدمات اولیه‌ای برای تعیین مشخصات محل نصب و انتخاب مکان نصب از میان شهرهای پیش‌فرض موجود در نرم‌افزار، بیان گردید. حال چنانچه محل نصب در بین شهرهای پیش‌فرض نباشد به طریق زیر عمل می‌کنیم. بر روی Open site  کلیک کنید. در قسمت location نام سایت را وارد […]