سلول، ماژول، رشته و آرایه

سلول، ماژول، رشته و آرایه

سلول، ماژول، رشته و آرایه

سلول خورشیدی یک قطعه متشکل از نیمه‌هادی‌هاست که می‌تواند انرژی خورشیدی را به صورت مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل نماید. شکل زیر یک سلول خورشیدی را نشان می‌دهد.

سلول‌های خورشیدی دارای ولتاژی در حدود 0.5 ولت هستند لذا برای دستیابی به ولتاژ بیشتر از ترکیب سری سلول‌ها استفاده می‌شود. با ترکیب سری این سلول‌‌ها، پنل‌ها یا ماژول‌ها ساخته می‌شوند تا بتوانند سطح ولتاژ مورد نظر را تامین نمایند.

اغلب اوقات ولتاژ یک ماژول نیز برای سیستم کافی نبوده و باید با سری کردن آن‌ها به یک ولتاژ بالاتر دست پیدا کرد. ترکیب سری پنل‌های خورشیدی، رشته نامیده می‌شود.شکل فوق ماژولی را نشان می‌دهد که در آن 36 سلول با هم سری شده‌اند. همانطور که بیان شد مقدار ولتاژ ماژول بستگی به تعداد سلول‌هایی دارد که با هم سری شده‌اند ولیکن مقدار جریان ماژول به سطح مقطع سلول و کارآیی آن بستگی دارد. جریان تولیدی ماژول‌های تجاری بین 30 تا 36 میلی­ آمپر بازای هر سانتی‌مترمربع است.

برای دستیابی به سطح جریان بالا، باید رشته‌ها را با هم موازی نمود. ترکیب موازی رشته‌ها، آرایه خورشیدی نامیده می‌شود. شکل زیر تمامی این مفاهیم را به صورت یکجا نشان می‌دهد.

 

 

1 Comment


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *