ضریب اصلاح دمایی برای محاسبات ولتاژ

ضریب اصلاح دمایی برای محاسبات ولتاژ

دما یکی از آیتم‌های مهم در عملکرد سیستم‌های فتوولتاییک است چراکه ولتاژ و جریان را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت منجر به تغییرات توان خروحی خواهد شد. شکل زیر بیانگر تغییرات ولتاژ و جریان در اثر دما است.

 

از آنجا که ولتاژ بیشتر تحت تاثیر دما است به منظور تعیین تغییرات ولتاژ، تعداد محدودی از سازنده‌ها، ضریبی تحت عنوان ضریب اصلاح دمایی ارایه می‌کنند و متناسب با دمای محل نصب، می‎توان نسبت به محاسبات ولتاژ و استفاده از آن در طراحی اقدام نمود. اما اکثر قریب به اتفاق سازندگان چنین ضریبی را ارایه نمی‌کنند لذا برای محاسبات دمایی باید به دنبال مرجعی دیگر بود. جدول زیر ضرایب اصلاح دمایی برای دماهای مختلف را نشان می‌دهد.

برای محاسبه ولتاژ در دمای مطلوب، کافیست ضریب متناسب را از جدول فوق انتخاب و در مقدار ولتاژ مدار باز در شرایط STC ضرب نمود. به عنوان مثال اگر ولتاژ مدار باز پنلی در شرایط STC برابر با 37 ولت و حداقل دمای محیط 20- درجه باشید ولتاژ در این شرایط به صورت زیر به دست می‌آید.

Voc at -20= 1.18*37=43.66

 

6 Comments


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *