تاثیر تابش بر دمای پنل‌های خورشیدی

تاثیر تابش بر دمای پنل‌های خورشیدی

مقادیر نامی پنلهای فتوولتائیک (خورشیدی) در شرایط STC بیان می‌شوند؛ ولیکن پرواضح است که این در حالت کارکرد عادی، پنل‌ها عمدتا در شرایط STC قرار نداشته و در دمایی بالاتر از STC کار می‌کنند. برای تخمین مقدار توان خروجی، مقدار دمای پنل بسیار ضروری است چراکه تاثیر بالقوه‌ای بر روی خروجی پنل‌ها دارد. بدین منظور شرایطی تحت عنوان NOCT و به صورت زیر تعریف می‌گردد.

مقدار تابش: 800 وات در مترمربع

دمای محیط: 20 درجه سلسیوس

سرعت باد: 1 متر بر ثانیه

AM: 1.5

با توجه به مطالعات انجام‌شده، تغییرات دما و تابش با یکدیگر رابطه مستقیم یا بعبارتی خطی دارند. این رابطه خطی به صورت زیر بیان می‌شود:

T_{{cell}}=T_{{air}}+\frac{NOCT-20}{80}S

 

 

در رابطه فوق T_{{air}} دما محیط، NOCT دمای سلول در شرایط NOCT و S نیز مقدار تابش بوده ونکته مهم آن است که واحد S میلی وات بازای سانتی‌متر مربع است.

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *