Fill Factor چیست؟

Fill Factor چیست؟

جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدار بازار بیشترین مقادیر ولتاژ و جریانی است که یک سلول می‌تواند تولید نماید؛ با این وجود توان خروجی در هر یک از این دو نقطه صفر است. Fill Factor  یا ضریب پری که عمدتا با اختصار FF شناخته می‌شود، پارامتری است که در تعامل با ولتاژ مدار باز ( V_{OC}^{}) و جریان اتصال کوتاه ( I_{SC}^{}) ، بیشترین مقدار توان قابل استحصال از سلول را مشخص می‌نماید. این پارامتر به صورت نسبت توان ماکزیمم به حاصلضرب ولتاژ مدار باز در جریان مدار باز تعریف می‌شود.

بر اساس شکل فوق، FF به صورت زیر تعریف می‌شود:

FF=\frac{Green Area}{Blue Area}

این پارامتر در حالت کلی به دو صورت زیر قابل محاسبه است:

1-

FF=\frac{ v_{OC}^{}-(ln v_{OC}^{}+0.72)}{v_{OC}^{}+1}

در رابطه فوق نرمالیزه شده ولتاژ مدار باز بوده و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 v_{OC}^{}=\frac{q}{nkT} V_{OC}^{}

2-

رابطه دیگری نیز برای محاسبه FF به صورت زیر ارایه می‌شود:

FF=\frac{V_{MP}^{}I_{MP}^{}}{V_{OC}^{}I_{SC}^{}}

شایان ذکر است به صورت معمول این پارامتر، مقداری بیشتر از 0.75 دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *