آنالیز اتصال زمین در سیستم‌های فتوولتاییک

آنالیز اتصال زمین در سیستم‌های فتوولتاییک

 

اتصال زمین در زمره شایعترین خطاهای موجود در سیستم‌های الکتریکی بوده و نیروگاه‌های فتوولتاییک نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در شکل زیر عملکرد عادی سیستم نشان داده می‌شود.

همانطور که در شکل فوق دیده می‌شود در حالت عادی جریان Ig صفر است و جریان قطب مثبت و منفی با یکدیگر برابر است. حال چنانچه خطایی در سیستم رخ دهد، عملکرد عادی سیستم را مختل می‌نماید که شکل زیر یک خطای نمونه‌ای را نشان می‌دهد.

 در استرینگ 1 خطایی رخ داده و منجر به اتصال کوتاه شدن تعدادی از پنل‌ها گردیده است. به همین دلیل سایر استرینگ‌ها جریان را به سمت نقطه خطا می‌فرستند. مجموع جریان استرینگ‌های سالم و پنل‌های اتصال کوتاه شده جریان خطا را به وجود خواهند آورد که این امر در شکل فوق به وضوح دیده می‌شود.

 

1 Comment


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *