آموزش نرم‌افزار PVSyst- جلسه پنجم

آموزش نرم‌افزار PVSyst- جلسه پنجم

پس از مشخص  نمودن زاویه نصب و مشخصات آرایه‌ها، بر روی Next کلیک کنید.

در پنجره بازشده چهار زیرپنجره Module Type، Technology، Mounting disposition و Ventilation property وجود دارد. در Module Type استاندارد را انتخاب نمایید ولیکن بدانید که که با انتخاب گزینه دوم یعنی translucide custom باید Filling Ratio را وارد نمایید که در واقع با تغییر این ضریب فاصله بین سلول‌ها را تغییر می‌دهید. کمترین مقدار آن 5% بوده و در این حالت سلول‌ها بیشترین فاصله را دارند و بزرگترین آن نیز 100% است. گزینه آخر نیز مخصوص پنل‌هایی است که تا بحال تعریف نشده است. شما این زیرپنجره را بر روی استاندارد قرار دهید.

زیرپنجره دوم مربوط به تکنولوژی مورد استفاده در پنل‌ها بوده و شامل مونوکریستالین، پلی کریستالین و تین‌فیلم است.

زیرپنجره سوم مربوط به محل نصب است. روی پشت‌بام تخت، پشت‌بام شیبدار یا نمای ساختمان و بر روی زمین انواع مختلفی هستند که قابل انتخاب می‌باشند.

در مورد Ventilation Property نیز انتخاب گزینه اول عمدتا مد نظر است و عمل Ventilation به طور طبیعی صورت می‌گیرد. پس از مشخص نمودن تمامی موارد بر روی ok کلیک کنید.

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *