اتصال پنل‌های خورشیدی غیرهمسان

اتصال پنل‌های خورشیدی غیرهمسان

اتصال سری و موازی پنل‌های خورشیدی در کنار هم منتج به منحنی ولتاژ- جریانی کلی خواهد شد و پرواضح است که در حالت سری ولتاژها با هم جمع و در حالت موازی جریان‌ها با هم جمع می‌شوند. شکل زیر بیانگر حالت سری است.

همانطور که ملاحظه می‌شود محور افق که همان ولتاژ است گسترده‌تر می‌گردد چراکه ولتاژها با هم جمع می‌شود و در این حالت جریان نیز ثابت و برابر جریان هریک از پنل‌ها است. حال اگر چند پنل غیرهمسان با هم جمع شوند دوباره ولتاژها با هم جمع می‌شوند ولیکن این بار جریان به جریان پنلی محدود می‌شود که کمترین مقدار جریان را دارد و لذا قسمتی از توان سایر پنل‌ها از دست خواهد رفت که شکل زیر همین موضوع را نشان می‌دهد.

در حالت موازی جریان‌ها با هم جمع می‌شوند و محور عمودی گسترده‌تر می‌شود. که شکل زیر این موضوع را نشان می‌دهد.

در صورتیکه که چند پنل‌ غیرهمسان با هم به صورت موازی بسته شوند دوباره جریان‌ها با هم جمع می‌شوند ولیکن ولتاژ به ولتاژ پنلی محدود می‌گردد که کمترین مقدار را دارد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *