آموزش نرم‌افزار PVSyst- جلسه چهارم

آموزش نرم‌افزار PVSyst- جلسه چهارم

در ادامه سلسله جلسات آموزشی نرم‌افزار PVSyst و پس از بیان مفهوم و کارکرد Horizon به سراغ سیستم می‌رویم. با کلیک بر روی System با پنجره زیر مواجه می‌شوید.

در پنجره فوق با دو قسمت روبرو هستیم:

Array specification

Collector plane orientation

در قسمت Array specification معیار طراحی را مشخص می‌نمایید. چنانچه Active Area را کلیک نمایید باید مقدار زمین در دسترس خود را وارد نمایید. گزینه دوم بیانگر توان پیک و گزینه سوم بیانگر مقدار انرژی سالانه است که در صورت فعال نمودن هر کدام باید عددی متناسب با آن را وارد نمایید. به عنوان مثال چنانچه گزینه آخر Annual Yield را فعال نمایید باید مقدار انرژی سالانه مد نظر را وارد نمایید.

در قسمت Collector plane orientation باید زاویه آزیموت و Tilt را مشخص نمایید. پنل‌ها در کشور ما همواره باید روبه جنوب نصب گردند تا بیشترین مقدار تابش را دریافت نمایند و از این رو آزیموت برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود. برای تعیین Tilt angle نیز برای زمستان می‌توانید عرض جغرافیایی مکان نصب را با 15 جمع نمایید و برای 15 درجه از عرض جغرافیایی کم نمایید ولیکن مقدار بهینه برای کل سال تقریبا همان عرض جغرافیایی محل نصب است.

چنانچه بر روی Optimisation کلیک کنید سه مورد را ملاحظه می‌کنید:

  • Annual yield
  • Summer
  • Winter

هر گزینه را که انتخاب کنید نرم‌افزار نسبت مقدار تابش بر روی پنل تحت زاویه Tilt انتخابی شما به مقدار تابش بر سطح را نشان می‌دهد که هرچقدر بیشتر باشد به همان نسبت بهتر خواهد بود. این پارامتر تحت عنوان Transposition factor مطرح بوده و با Ftranspos نشان داده می‌شود.

در واقع دو منحنی سبز رنگ فوق زاویه بهینه را نشان می‌دهند.

چنانچه مقدار بهینه انتخاب شده باشد Loss/opt یا به عبارتی تلفات نسبت به حالت بهینه صفر خواهد بود. به عنوان مثال ما سایتی را با عرض جغرافیایی 35 درجه را برگزیدیم و با استفاده از زاویه 30 درجه و 35 درجه به نتیجه زیر رسیدیم.

همانطور که ملاحظه می‌شود نتیجه فوق نیز موید این است که چناچه زاویه Tilt مساوی همان عرض جغرافیایی محل نصب باشد مقدار بهینه انرژی در طول سال به دست خواهد آمد.

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *