آموزش Pvsyst- جلسه ششم

آموزش Pvsyst- جلسه ششم

پس از تعیین سیستم نوبت به گرفتن گزارش و خروجی است. برای این کار بر روی Results کلیک کنید. پنجره‌ای به صورت زیر ملاحظه می‌شود.

خروجی Pvsyst

در مورد 1 مقدار تابش بر روی سطح افق و سطح پنل آمده است. همانطور که ملاحظه می‌شود مقدار تابش بر روی پنل با توجه به انتخاب درست زاویه نصب از مقدار تابش بر روی سطح افق بیشتر است و صرفا در ماه‌های July، June و May اندکی کمتر است و این امر هم به دلیل انتخاب زاویه اپتیمم برای طول سال بوده است. چنانچه بخواهیم زاویه را کمتر کنیم در تابستان این مورد برطرف شده و در بقیه سال به مشکل برمی‌خوریم. اینجاست که دانش طراح از زاویه بهینه مهم خواهد شد. مقدار انرژی تولیدی ماهیانه سیستم در 2 نمایش داده می‌شود. مورد 3 همین موارد را به صورت جدول شده در خود جای داده است.

مورد چهارم برای تحلیل اقتصادی مناسب بوده و می‎‌تواند موثر واقع شود. در این قسمت می‌توان Module Cost را تغییر داد و حتی در قسمتی که در شکل زیر با مستطیل قرمزرنگ مشخص شده است می‌تواند اطلاعات وام را نیز وارد نمایید. هرچند ذکر این نکته ضروری است که PVSyst در حوزه تحلیل اقتصادی خیلی قوی عمل نکرده است.

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *