برچسب: بانک باتری

تعیین ولتاژ بانک باتری در سیستم‌های Off-Grid

تعیین ولتاژ بانک باتری در سیستم‌های Off-Grid

تخمین مقدار بار یا همان انرژی مصرفی مشتری یکی از مهم‌ترین موارد در هنگام طراحی سیستم‌های off grid به شمار می‌آید که پایه و اساس سایر مباحث طراحی به شمار می‌آید. همانطور که می‌دانید با زیاد شدن مقدار انرژی مورد نیاز، سیستم نیز باید بزرگتر شود و از این روی […]