برچسب: تابش خورشید

طراحی سیستم‌های فتوولتاییک

طراحی سیستم‌های فتوولتاییک

طراحی سیستم‌های فتوولتاییک نکات انتخاب محل نصب سیستم های فتوولتاییک انتخاب محل نصب یکی از مهم‌ترین موارد در احداث سیستم‌های فتولتاییک است که در گام اول باید مقدار تابش محل نصب اندازه‌گیری گردد که در مقاله قبل گفتیم برای استخراج مقدار تابش خورشید می‌توان از برخی سایت‌ها کمک گرفت ولیکن […]

استخراج تابش برای محل نصب در سیستم های فتوولتاییک

استخراج تابش برای محل نصب در سیستم های فتوولتاییک

مقدار تابش مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مورد در طراحی سیستم‌های فتوولتاییک است و مقادیر آن باید در انتخاب مکان احداث و طراحی مد نظر قرار گیرد. برای دستیابی به اطلاعات تابش خورشید می‌توانید از دو سایت زیر استفاده نمایید. 1-      https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov 2-      http://solarelectricityhandbook.com/solar-irradiance.html برای این کار کافیست طول و عرض جغرافیایی […]

تعیین توان سیستم‌های Off- Grid فتوولتاییک

تعیین توان سیستم‌های Off- Grid فتوولتاییک

اولین گام در طراحی سیستم‌های Off-Grid یا همان منفصل از شبکه، تعیین مقدار انرژی مصرفی مشتری در طول شبانه‌روز است. بدین منظور از منحنی بار مصارف با جدول مصارف استفاده می‌شود. جدول زیر نمونه‌ای از یک منحنی بار نوعی است. مورد استفاده (تجهیز) توان (وات) ساعات مورد استفاده در شبانه‌روز […]

استخراج مقدار تابش برای نقاط مختلف

استخراج مقدار تابش برای نقاط مختلف

تابش خورشید مهم‌ترین عامل در میزان توان تولیدی سیستم‌های فتوولتاییک بوده و اولین مورد که هنگام انتخاب محل نصب سیستم‌های فتوولتاییک باید مد نظر قرار گیرد میزان تابش خورشید در مکان مورد نظر است. جهت استخراج مقدار تابش هر نقطه از کشور در درجه اول می‌توان از داده‌های ایستگاه‌های مختلف […]