برچسب: سلول خورشیدی

پنل‌های سه و 5 باس بار

پنل‌های سه و 5 باس بار

باس بارها در سلول‌های خورشیدی وظیفه اتصال دو سلول مجاور را بر عهده داشته و جریان از طریق این باس بارها جاری شده و منتقل می‌گردد. واضح است که هر چقدر تعداد باس بارها افزایش یابد مقاومت مسیر حرکت کاهش می‌یابد و این امر منجر به کاهش تلفات خواهد شد. […]

سلول، ماژول، رشته و آرایه

سلول، ماژول، رشته و آرایه

سلول، ماژول، رشته و آرایه سلول خورشیدی یک قطعه متشکل از نیمه‌هادی‌هاست که می‌تواند انرژی خورشیدی را به صورت مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل نماید. شکل زیر یک سلول خورشیدی را نشان می‌دهد. سلول‌های خورشیدی دارای ولتاژی در حدود 0.5 ولت هستند لذا برای دستیابی به ولتاژ بیشتر از ترکیب […]