برچسب: سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه

انواع سیستم‌ های فتوولتاییک

انواع سیستم‌ های فتوولتاییک

انواع سیستم‌ های فتوولتاییک در دو دسته جای می‌گیرند: سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه و سیستم‌های فتوولتاییک منفصل از شبکه. سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه: این سیستم‌ها متصل به شبکه برق سراسری هستند و ماهیت وجودی آن‌ها نیز به حضور شبکه بستگی دارد و چنانچه برق شبکه قطع شود این […]

بازگشت سرمایه سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه

بازگشت سرمایه سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه

یکی از مواردی که بسیار مورد سوال قرار می‌گیرد، بازگشت سرمایه سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه است، هرچند به هیچ وجه نمی­توان یک نسخه کلی برای تمامی پروژه‌ها پیچید ولیکن جداول ذیل دیدی کلی را به مشتریان ارایه می‌دهد. توان نامی (kW) فضای لازم (مترمربع) متوسط تولید سالیانه (کیلووات‌ساعت) قیمت […]

استاندارد  IEC 62446

استاندارد  IEC 62446

این استاندارد مختص سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه بوده و حداقل‌ اطلاعات و مستندات لازم برای ارائه به مشتری، جهت اتصال سیستم‌های فتوولتاییک متصل به شبکه را بیان می‌دارد که هم برای طراحان و هم برای اجراکنندگان این سیستم‌ها قابل استفاده است. این استاندارد را می‌توان به دو بخش الزامات […]