برچسب: سیستم فتوولتاییک

معرفی پنل‌های Light- Weight

معرفی پنل‌های Light- Weight

پنل‌های فتوولتاییک در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند و به هنگام طراحی سیستم های فتوولتاییک باید تنوع محصولات بازار دقت نماییم .این پیشرفت‌ها از پنل‌های معمولی مرسوم گرفته تا پنل‎‌های هوشمند، پنل‌های half cell، پنل‌های با 5 باس بار، پنل‌های Light- Weight و … را شامل می‌شود. در […]

آموزش طراحی سیستم های فتوولتاییک

آموزش طراحی سیستم های فتوولتاییک

آموزش طراحی سیستم های فتوولتاییک در گام اول نیاز به بررسی مکان نصب دارد و جهت این امر مقدار تابش مکان نصب مهم ترین اولویت را دارد. جهت اندازه گیری مقدار تابش می‌توان از مراجع ذیل استفاده نمود. 1-      https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov 2-      http://solarelectricityhandbook.com/solar-irradiance.html که برای این کار کافیست طول و عرض […]

سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه (On Grid)

سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه (On Grid)

مزارع فتوولتاییک به دو دسته متصل به شبکه (On-Grid) و منفصل از شبکه (Off-Grid) تقسیم‌بندی می‌شوند. مزارع On-Grid در درجه اول نیاز به شبکه برق سراسری دارند، این امر بدین معناست که برای راه‌اندازی این مزارع حتما دسترسی و اتصال به شبکه امری ضروری است. تصویر زیر نمایی از مزارع فتوولتاییک On-Grid را نشان […]