برچسب: Albedo

پنل‌های خورشیدی دوطرفه

پنل‌های خورشیدی دوطرفه

پنل‌های خورشیدی (bi facial) دوطرفه کارآیی به مراتب بالاتری از پنل‌های معمولی دارند به طوریکه این اختلاف کارآیی بین 5 تا 50 درصد قرار می‌گیرد. در پنل‌های خورشیدی دوطرفه، علاوه بر قسمت جلوی پنل، قسمت پشتی نیز با دریافت تابش‌های غیرمستقیم تولید انرژی الکتریکی می‌نماید. تابش دریافت‌شده در پشت پنل، […]

مفهوم Albedo در سیستم‌های فتوولتاییک

مفهوم Albedo در سیستم‌های فتوولتاییک

انرژی خورشیدی به طرق مختلف به پنل­های خورشیدی رسیده و سرانجام تبدیل به انرژی الکتریکی می­شود. انرژی رسیده به سطح پنل می­تواند دارای سه مولفه ذیل باشد: مستقیم دیفیوزشده انعکاسی مفهوم Albedo در مورد آخرین مورد یعنی انعکاسی مطرح می‌شود. مولفه انعکاسی حاصل انعکاس انرژی خورشیدی توسط سایر اجسام در نزدیکی پنل […]