برچسب: MPP

تاثیر سایه بر روی منحنی I-V  پنل‌های خورشیدی

تاثیر سایه بر روی منحنی I-V پنل‌های خورشیدی

تاثیر سایه بر روی منحنی I-V  پنل‌های خورشیدی عملکرد پنل‌های خورشیدی بر پایه دریافت تابش خورشید استوار است و چنانچه به هر دلیل تابش رسیده شده به سطح پنل کاهش یابد مقدار توان خروجی نیز کاهش می‌یابد. یکی از عوامل کاهش تابش رسیده شده به سطح پنل سایه است. اشیایی […]

نقطه MPP چیست؟

نقطه MPP چیست؟

هر پنل فتوولتاییک دارای یک منحنی عملکرد ولتاژ- جریان بوده و تغییرات ولتاژ و جریان پنل را بازگو می‌نماید. شکل زیر نمونه­‌ای از یک منحنی ولتاژ- جریان را نشان می­‌دهد. همانطور که می‌­دانیم توان خروجی حاصلضرب ولتاژ در جریان است و با توجه به منحنی V-I مربوط به پنل، در […]