برچسب: STC

موارد مهم در انتخاب پنل‌های فتوولتاییک برای نیروگاه‌های انشعابی

موارد مهم در انتخاب پنل‌های فتوولتاییک برای نیروگاه‌های انشعابی

  یکی از طرح‌های مورد حمایت وزارت نیرو، احداث نیروگاه‌ فتوولتاییک برای مشترکین انشعابی و حداکثر به مقدار 100 کیلووات است. بر اساس ضوابط اعلام‌شده توسط سانا (ساتبای جدید)، در انتخاب پنل‌های فتوولتاییک باید موارد زیر رعایت گردد: تکنولوژی ساخت از نوع مونو یا پلی‌کریستالین توان تجمعی پنل‌های فتوولتاییک در […]

ضریب اصلاح دمایی برای محاسبات ولتاژ

ضریب اصلاح دمایی برای محاسبات ولتاژ

دما یکی از آیتم‌های مهم در عملکرد سیستم‌های فتوولتاییک است چراکه ولتاژ و جریان را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت منجر به تغییرات توان خروحی خواهد شد. شکل زیر بیانگر تغییرات ولتاژ و جریان در اثر دما است.   از آنجا که ولتاژ بیشتر تحت تاثیر دما است […]

تاثیر تابش بر دمای پنل‌های خورشیدی

تاثیر تابش بر دمای پنل‌های خورشیدی

مقادیر نامی پنل‌های فتوولتائیک (خورشیدی) در شرایط STC بیان می‌شوند؛ ولیکن پرواضح است که این در حالت کارکرد عادی، پنل‌ها عمدتا در شرایط STC قرار نداشته و در دمایی بالاتر از STC کار می‌کنند. برای تخمین مقدار توان خروجی، مقدار دمای پنل بسیار ضروری است چراکه تاثیر بالقوه‌ای بر روی […]