تعیین زاویه نصب (Tilt Angle)

تعیین زاویه نصب (Tilt Angle)

یکی از موارد مهمی که به هنگام طراحی سیستم‌های فتوولتاییک باید در نظر گرفت تعیین درست زاویه نصب یا همان Tilt Angle است. اما این مساله بدین دلیل حیاتی است که صرفا مولفه‌ای از تابش تولید توان خواهد کرد که بر سطح پنل عمود باشد. عمود بودن یا نبودن اشعه‌های تابش بر روی پنل از یک سو به زاویه نصب و از سویی به زاویه ارتفاع خورشید یا همان Altitude Angle دارد. زاویه خورشید در طول فصل‌های مختلف و حتی در طول روز متفاوت بوده و به همین دلیل است که برای فصول مختلف زوایای نصب متفاوتی تعریف می‌گردد. در فصل تابستان خورشید بالاتر و در زمستان خورشید پایین‌تر قرار دارد و از همین روی پنل‌ها در زمستان دارای زاویه بیشتر و در تابستان دارای زایه کمتری هستند. شکل زیر این موضوع را نشان می‌دهد.

در تعیین زاویه نصب مهم‌ترین عامل عرض جغرافیایی محل است (عامل موثر بر altitude angle) و طبق رابطه‌ای سرانگشتی زاویه در زمستان 10 تا 15 درجه بیشتر از عرض جغرافیایی و در تابستان 10 تا 15 درجه کمتر از عرض جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود. برای فصول میانی یعنی بهار و پاییز برابر عرض جغرافیایی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *